| POWROT |                                            


Biolux Logo

 

 


Kalendarz szkoleń   

Piątek, 22. 04. 2016 Godz. 11:30

Wykład

11.30-12.15 Ryszard Łobodziński, Biolux

Skuteczna odbudowa funkcji żucia na atroficznym
bezzębiu, innowacyjnym systemem Komfortowa Proteza z perspektywy 8-letnich doświadczeń w Polsce”

 sala wykładowa, Zamek Moszna 


 

Sobota, 23. 04. 2016

Warsztaty, 15-18.00

Mikroimplantologia

w Twojej praktyce”


prowadzący
  Ryszard Łobodziński - MsME, MBA
:
 
    Liczba uczestników ograniczona - prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
Warsztaty:  (Uczestnictwo płatne)

Program:
Część teoretyczna:
Złote standardy w szczepach śródkostnych
  - typy kości D1-D4 i jak diagnozować,
  - osteointegracja,
  - stabilizacja pierwotna,
  - moment obrotowy,
  - implanty klasyczne vs mikroimplanty
  - zasady overdentures,
  - obciążenie natychmiastowe - kiedy i dlaczego.
Wybór pacjenta - wskazania i przeciwwskazania.
Jak osiągnąć największe prawdopodobieństwo długoterminowego sukcesu?
Komplikacje i powikłania implantologiczne oraz sposoby ich zapobiegania.
Planowanie implanto-protetyczne.
Komfortowa Proteza - zalety dla gabinetu i dla pacjenta.

Część praktyczna
:
Omówienie instrumentarium w chirurgii implantologicznej.
Planowanie implantologiczne na podstawie pantomogramu i zalety tomografii.
Pokaz filmów klinicznych z omówieniem wszystkich etapów zabiegu Komfortowa Proteza.
Omówienie protokołu chirurgicznego:
  - Jak dobrać obroty podczas zabiegu?
  - Pokaz jak osiągnąć wysoką stabilizację pierwotną.
  - Moment obrotowy - po co i dlaczego?
  - Dobór wierteł i właściwe sposoby przygotowania osteotomii.
  - Omówienie charakterystyki implantów Atlas.
Implanto-protetyka.
  - Przygotowanie protezy.
  - Zasady stabilizacji protez przy użyciu Tuf-Link.
  - Podścielenie protezy z pokazowym wykonaniem wkładki z Tuf-Link.
 
Uczestnictwo w warsztacie:
Konieczność zapisu i wpłaty przed warsztatami lub w miare wolnych miejsc w dniu warsztatów


Lek. stom.                                  300,00 zł
Technik                                      150,00 zł

Wplata na konto przelewem: # konta:
 

63 1140 2004 0000 3902 5250 1428

Tytuł przelewu:  Warsztaty Moszna + nazwisko

 Dla naszych klientów i gabinetów, które zapiszą
więcej niż jednego lekarza oferujemy zniżki
.

Dla uczestników konferencji
preferencja miejsca

Zgłoszenia i szczegółowe informacje 

Biolux, Ryszard Łobodziński, kom.: 503 007 325,

e-mail: biolux@wp.pl

Zapisz się nie czekaj – wiedza i umiejętności
kluczem do Twojego sukcesu! 

 

Odbudowa funkcji żucia u osób z atrofią wyrostków zębodołowych, szczególnie w przypadku żuchwy stanowi poważne wyzwanie dla lekarza stomatologa. Konwencjonalne leczenie protetyczne, przez wykonanie nowych protez całkowitych rzadko są satysfakcjonującym rozwiązaniem dla pacjentów, ze względu na brak stabilizacji i nadmierna ruchomość protez. Dodatkowo powodują one powstawanie zmian na błonie śluzowej i stanowią dodatkowy problem, często trudny do rozwiązania.

Problem stanowi niewystarczający poziom bazy kostnej wyrostków i to jest główną przyczyną braku stabilizacji.  Skomplikowane zabiegi chirurgiczne polegające na augmentacji lub wszczepie bloków kostnych są poza możliwościami finansowymi i czasowymi większości pacjentów.

Rozwój implantologii małoinwazyjnej niewymagającej obciążających i kosztownych zabiegów augmentacji kości daje możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb protetycznych dużej grupy pacjentów.

Ponad 7 letnie doświadczenia kliniczne z omawianą metodą wykazały jej dużą skuteczność i efektywność w leczeniu trudnych przypadków bezzębia z korzyścią dla gabinetu.

Posiadamy bibliotekę wywiadów z pacjentami,
którym zabieg zmienił życie na lepsze!

Do Państwa dyspozycji z systemem


Biolux
Tel. (81) 532 46 79    kom. 48 503 007 325

E-mail: biolux@wp.pl


 

 

X Ogólnopolski Zjazd
Polskiego Towarzystwa
Dysfunkcji Narządu Żucia


 „Chirurgia i protetyka w leczeniu zaburzeń czynnościowych  układu stomatognatycznego”

„Surgery and prosthetic dentistry in treatment
of temporomandibular disorders”

 

21-23.04.2016 r.

Zamek Moszna


©2006-'16 BioLux   |   Site Developed by PAN Communications - All rights reserved   |