| POWROT |                                            


Biolux Logo

 

 


Kalendarz szkoleń   
Termin i miejsce ustalamy indywidualnie - prosimy o kontakt
Poinformujemy o najblizszym terminie
 
 
Mikroimplantologia w gabinecie -

Komfortowa Proteza”

prowadzący
  Ryszard Łobodziński - MsME, MBA
:
 
    Liczba uczestników ograniczona - prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 

Część teoretyczna:
Złote standardy w szczepach śródkostnych
  - typy kości D1-D4 i jak diagnozować,
  - osteointegracja,
  - stabilizacja pierwotna,
  - moment obrotowy,
  - implanty klasyczne vs mikroimplanty
  - zasady overdentures,
  - obciążenie natychmiastowe - kiedy i dlaczego.
Wybór pacjenta - wskazania i przeciwwskazania.
Jak osiągnąć największe prawdopodobieństwo długoterminowego sukcesu?
Komplikacje i powikłania implantologiczne oraz sposoby ich zapobiegania.
Planowanie implanto-protetyczne.
Komfortowa Proteza - zalety dla gabinetu i dla pacjenta.
Część praktyczna:
Omówienie instrumentarium w chirurgii implantologicznej.
Planowanie implantologiczne na podstawie pantomogramu i zalety tomografii.
Pokaz filmów klinicznych z omówieniem wszystkich etapów zabiegu Komfortowa Proteza.
Omówienie protokołu chirurgicznego:
  - Jak dobrać obroty podczas zabiegu?
  - Pokaz jak osiągnąć wysoką stabilizację pierwotną.
  - Moment obrotowy - po co i dlaczego?
  - Dobór wierteł i właściwe sposoby przygotowania osteotomii.
  - Omówienie charakterystyki implantów Atlas.
Implanto-protetyka.
  - Przygotowanie protezy.
  - Zasady stabilizacji protez przy użyciu Tuf-Link.
  - Podścielenie protezy z pokazowym wykonaniem wkładki z Tuf-Link.
 
Uczestnictwo w warsztacie platne ustalane na miesiac wczesniej:
Lek. stom.                                  -
 
Technik dentystyczny               -
 


 
 
 Dla naszych klientów i gabinetów, które zapiszą więcej
niż jednego lekarza oferujemy zniżki
.

Konieczność zapisu i wpłaty przed warsztatami

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Biolux, p .Ryszard Łobodziński,
kom.: 503 007 325, e-mail: 
biolux@wp.pl

Zapisz się nie czekaj – wiedza i umiejętności
kluczem do Twojego sukcesu! 

 

Odbudowa funkcji żucia u osób z atrofią wyrostków zębodołowych, szczególnie w przypadku żuchwy stanowi poważne wyzwanie dla lekarza stomatologa. Konwencjonalne leczenie protetyczne, przez wykonanie nowych protez całkowitych rzadko są satysfakcjonującym rozwiązaniem dla pacjentów, ze względu na brak stabilizacji i nadmierna ruchomość protez. Dodatkowo powodują one powstawanie zmian na błonie śluzowej i stanowią dodatkowy problem, często trudny do rozwiązania.

Problem stanowi niewystarczający poziom bazy kostnej wyrostków i to jest główną przyczyną braku stabilizacji.  Skomplikowane zabiegi chirurgiczne polegające na augmentacji lub wszczepie bloków kostnych są poza możliwościami finansowymi i czasowymi większości pacjentów.

Rozwój implantologii małoinwazyjnej niewymagającej obciążających i kosztownych zabiegów augmentacji kości daje możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb protetycznych dużej grupy pacjentów.

Ponad 4 letnie doświadczenia kliniczne z omawianą metodą wykazały jej dużą skuteczność i efektywność w leczeniu trudnych przypadków bezzębia z korzyścią dla gabinetu.

Posiadamy bibliotekę wywiadów z pacjentami,
którym zabieg zmienił życie na lepsze!

Do Państwa dyspozycji z systemem


Biolux
Tel. (81) 532 46 79    kom. 48 503 007 325

E-mail: biolux@wp.pl


 

 

©2006-'19 BioLux   |   Site Developed by PAN Communications - All rights reserved   |